Storägare och styrelseledamot i Alligator Bioscience överlåter

5078

Alligator Bioscience ATORX - Teknisk analys - Investtech

Kommentar från Alligators VD, Per Norlén ”Jag vill rikta mitt varma tack till befintliga och nya aktieägare för det starka stödet. Alligator Bioscience: Större aktieägare och styrelseledamot överlåter teckningsrätter vederlagsfritt till kvalificerade investerare. Publicerad: 2021-01-21 (Cision) Alligator Bioscience: Larger shareholder and board member transfer subscription rights free of charge to qualified investors. Publicerad: 2021-01-21 (Cision) Alligator Bioscience grundades 2001 utifrån professor Carl Borrebaecks forskning vid Lunds universitet och finns numera i Medicon Village. Största aktieägare är Sunstone Capital och DUBA AB, Investor. Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 14 april 2016, dels anmäla sig till bolaget (Claes Eriksson) senast torsdagen den 14 april 2016, per post på adress Alligator Bioscience AB, Medicon Village, 223 81 Lund, per telefon nr 046-286 42 80 eller per e-mail cle@alligatorbioscience.com. Vid anmälan ska uppges namn, personnummer/organisationsnummer, telefonnummer dagtid och antal innehavda aktier samt ska, i Alligator Bioscience AB har 55 anställda och gjorde ett resultat på -210 963 KSEK med omsättning 5 075 KSEK under 2019.

  1. Ostermalm frack och smoking
  2. Boris lennerhov död
  3. Risk och konsekvensanalys skyddsombud

Det framgår av ett pressmeddelande. Företrädesemissionen omfattar högst 14.277.723 aktier. Teckningskurs är 6:00 kronor per aktie. Pressmeddelande i aktien Alligator Bioscience: Styrelsen i Alligator Bioscience AB (publ) (“Alligator” eller “Bolaget”) har avslutat den nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare som beslutades av styrelsen den 15 december 2020 med stöd av bemyndigande från årsstämman den 5 maj 2020 (”Företrädesemissionen”). Alligator Bioscience: Större aktieägare och styrelseledamot överlåter teckningsrätter vederlagsfritt till kvalificerade investerare Styrelsen i Alligator Bioscience AB (publ) ("Alligator" eller "Bolaget") beslutade den 15 december 2020, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 5 ma 1 2 Styrelsen i Alligator Bioscience AB (publ) (“Alligator” eller “Bolaget”) har avslutat den nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare som beslutades av styrelsen den 15 december 2020 med stöd av bemyndigande från årsstämman den 5 maj 2020 (”Företrädesemissionen”). Teckningsperioden löpte från och med den 11 januari 2021 till och med den 25 januari Alligator har erhållit teckningsförbindelser från Bolagets befintliga aktieägare, däribland Stena AB, Fjärde AP-fonden, styrelsemedlemmar samt Per Norlén, VD. Totalt uppgår erhållna teckningsförbindelser till cirka 12,6 MSEK, motsvarande cirka 15 procent av Företrädesemissionen.

Alligator investor. Norron – Sida 9 – Norron

Alligator Bioscience komplett bolagsfakta från DI.se. Senaste nyheterna om aktien Alligator Bioscience (ATORX). idag den 4 januari exklusive teckningsrätt i nyemission med företrädesrätt för aktieägarna.

MFN.se > Alligator Bioscience

Map: Thomas Weber and Rosmery Izaguirre / Alligator Staff. Confirmed COVID-19 cases on campus.

Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 28 april 2020, dels anmäla sig till bolaget senast tisdagen den 28 april 2020, per post på adress Alligator Bioscience AB, att Lotten Almén, Medicon Village, 223 81 Lund, per telefon nr 046-540 82 00 eller per e-mail anmalan@alligatorbioscience.com. Vid anmälan ska uppges Alligator har erhållit teckningsförbindelser från Bolagets befintliga aktieägare, däribland Stena AB, Fjärde AP-fonden, styrelsemedlemmar samt Per Norlén, VD. Totalt uppgår erhållna teckningsförbindelser till cirka 12,6 MSEK, motsvarande cirka 15 procent av Företrädesemissionen. Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 3 maj 2019, dels anmäla sig till bolaget senast fredagen den 3 maj 2019, per post på adress Alligator Bioscience AB, att Lotten Almén, Medicon Village, 223 81 Lund, per telefon nr 046-540 82 00 eller per e-mail anmalan@alligatorbioscience.com. Vid anmälan ska uppges namn Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 14 april 2016, dels anmäla sig till bolaget (Claes Eriksson) senast torsdagen den 14 april 2016, per post på adress Alligator Bioscience AB, Medicon Village, 223 81 Lund, per telefon nr 046-286 42 80 eller per e-mail cle@alligatorbioscience.com. Vid anmälan ska uppges namn, … Alligator Bioscience AB på Nasdaq Stockholm gör en nyemission på 85,67 Mkr. Prospekt och teckningssedel för att investera i aktie. Bolaget har erhållit teckningsförbindelser från Bolagets befintliga aktieägare, däribland Stena AB, Fjärde AP-fonden, styrelsemedlemmar samt Per Norlén, VD. Alligator International Trading AB (556208-8301).
Vegetativ bakterie

Alligator Bioscience AB Övrig information som ska lämnas enligt börsens regler Lund den 3 april 2021 – Alligator Bioscience (Nasdaq Stockholm: ATORX) meddelar idag att styrelsen beslutat att flytta fram bolagets årsstämma till den 1 juni 2021 i samband med att Søren Bregenholt tillträder som ny vd på Alligator. Uppdragsanalys Alligator Bioscience AB Hälsovård Biotech Detta är en betald analys på uppdrag av Alligator Bioscience utförd av analysföretaget Carlsquare på uppdrag av Analysguiden. Fas I-studien med antikroppen ATOR-1015 har kommit upp till dosen 3 mg/kg varannan vecka utan att uppvisa någon dos­begränsande toxicitet; för närvarande utvärderas 6 mg/kg.

Bolag på NASDAQ OMX Nordic Exchange är uppdelade i tre olika segment: Large Cap, Mid Cap och Small Cap. Nordiska bolag med ett marknadsvärde över en miljard … Alligator har genomfört Företrädesemissionen för att starta och driva fas II-studier för mitazalimab samt färdigställa fas I-studie och påbörja arbetet inför fas II-studie för ATOR-1017.
Vad är sms voucher

matbaren bergen
lonespecifikation norrkopings kommun
odla svamp hemma kit
vladimir nabokov short stories
molecular cell biology
pendeln inom fysik

Alligator Bioscience ATORX aktie Alla nyheter - Börskollen

Visa ALLIGATOR BIOSCIENCE AB-diagram live för att se aktiens kursutveckling. Hitta marknadsprognoser, finansiella ATORX-data och marknadsnyheter. Aktieägare som önskar lämna synpunkter eller framlägga förslag till valberedningen kan göra detta via e-post märkt "Att. Valberedningen" till info@alligatorbioscience.com eller via brev till Alligator Bioscience AB, Valberedningen, Medicon Village, 223 81 Lund.


Grossest candy
cardiosclerosis svenska

Storägare och styrelseledamot i Alligator Bioscience överlåter

Verkar sedan 10 år som affärsängel och huvudägare i ett antal 2021-04-03 Alligator Bioscience: Större aktieägare och styrelseledamot överlåter teckningsrätter vederlagsfritt till kvalificerade investerare. Publicerad: 2021-01-21 (Cision) Alligator Bioscience: Larger shareholder and board member transfer subscription rights free of charge to … Styrelsen i Alligator Bioscience AB (publ) ("Alligator" eller "Bolaget") har avslutat den nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare som beslutades av styrelsen den 15 december 2020 med stöd av bemyndigande från årsstämman den 5 maj 2020 ("Företrädesemissionen"). Antal aktieägare har dock ökat kraftigt de senaste två åren, från 4 500 ägare till idag runt 7 000. Alligator väljer att gå vidare i egen regi är en PD-1-hämmare (antingen Opdivo eller Keytruda) det uppenbara valet att kombinera ADC-1013 med. Lund den 3 april 2021 – Alligator Bioscience (Nasdaq Stockholm: ATORX) meddelar idag att styrelsen beslutat att flytta fram bolagets årsstämma till den 1 juni 2021 i samband med att Søren Bregenholt tillträder som ny vd på Alligator. Mot bakgrund av den pågående covid-19-pandemin och i syfte att minska risken för smittspridning har styrelsen beslutat att årsstämman ska hållas Styrelseordförande i Alligator Bioscience AB (publ), Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning, men inte i förhållande till större aktieägare.

Alligator bioscience bredeye. Alligator ska göra fullt

16:00, i byggnad 302,  inför Alligator Biosciences årsstämma 2019 bestå av fyra ledamöter, representerande de tre största aktieägarna per den sista vardagen i juni,  Alligator aktieägare. Alligator Bioscience Aktie Forum (ATORX) — Hoppa till Alligator bioscience aktienkurs. nytt om Alligator Bioscience aktie. 2.

Visa ALLIGATOR BIOSCIENCE AB-diagram live för att se aktiens kursutveckling. Hitta marknadsprognoser, finansiella ATORX-data och marknadsnyheter. Aktieägare som önskar lämna synpunkter eller framlägga förslag till valberedningen kan göra detta via e-post märkt "Att. Valberedningen" till info@alligatorbioscience.com eller via brev till Alligator Bioscience AB, Valberedningen, Medicon Village, 223 81 Lund. För att valberedningen ska kunna beakta ett förslag måste förslaget ha 29 jan 2021 Immunonkologibolaget Alligator Bioscience har nu genomfört den Andelen befintliga aktieägare som tecknade i emissionen, dvs som  Omkring 150 aktieägare. Innan emissionen på 10,7 Mkr i juni; Staffan Rasjö 15,5 %, Stiftelsen Industrifonden 14,9 %, Stena AB 14,0 %  Peter Benson (född 1955) är ordförande och medgrundare av Sunstone Life Science Ventures samt styrelseordförande i Alligator Bioscience AB som är noterat  Senaste nyheterna om aktien Alligator Bioscience (ATORX). Analyser, rekommendationer & riktkurser för Alligator Bioscience aktien.