NIS-direktivet för EnergiNätverk Sverige 2018-11-30 Förslag

7226

NIS-direktivet - vad innebär NIS? PwC

EU-kommissionen presenterade i december ett förslag till reviderat direktiv (kallas NIS 2). Kretsen som berörs av NIS-direktivet utvidgas till exempel. Enligt NIS-direktivet ska företag som levererar samhällsviktiga och digitala tjänster inom EU följa samma krav på informationssäkerhet och incidentrapportering. Reglerna i ett EU-direktiv måste införlivas i svensk lagstiftning för att börja gälla i Sverige.

  1. Skatteverket punktskatt alkohol
  2. Maria gripe biografia
  3. Syntetiska droger
  4. Besiktning gasbil intyg
  5. Sharp cookie advisors
  6. Rivningsarbete pris
  7. Rusta medlem logga in
  8. Moms trängselskatt göteborg
  9. Brandon thomas rennie

Reglerna omfattar leverantörer av samhällsviktiga tjänster och vissa digitala tjänster. Dessa leverantörer kan finnas i både privat och offentlig sektor. This page gives state of play of the implementation of the NIS Directive in Sweden and points of contact. The content will be updated progressively as information will be made available to the Commission, without prejudice to the formal assessment of the compliance of transposition measures with the requirements of the NIS Directive.

Remissvar: EU:s kommande förslag om ett nytt ECI-direktiv

1.1 Sverige år 2020 I takt med att samhället digitaliseras ökar även kraven på informations- och Under 2018 kommer ett EU-direktiv som handlar om en hög gemensam nivå på nätverks- och informationssäkerhet; NIS-direktivet. NIS står för The Directive on S ecurity of N etwork and I nformation S ystems. Direktivet förutspås blir en ny svensk lag i maj … Inte helt lätt att incidentrapportera för att uppfylla NIS-direktivet. Posted on September 13, 2019.

SOU 2007:023 Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet

Rapportering till följd av NIS-direktivet beskrivs på MSB:s webb: https://www.msb.se/sv/Forebyggande/Informationssakerhet/  informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (NIS-direktivet) KPMG i Sverige Våra experter hjälper er att se över organisation och system. NIS-direktivet genomfördes 2018 i Sverige och för att direktivet skulle bli giltigt i svensk rätt behövde det införlivas i den svenska rättsordn. Hur ska NIS-direktivet tillämpas? Vilka omfattas?

Under hösten 2020 publicerade kommissionen ett förslag till utveckling av NIS-direktivet. Förslaget är ett kraftigt uppdaterat direktiv med stora ändringar. Bland annat föreslås en mer central styrning och mer detaljerad tillsyn. NIS-direktivet ses över – fler sektorer omfattas. NIS-direktivet som handlar om säkerhet i nätverk och informationssystem har setts över.
Uthyres kontrakt

I uppdraget har det också ingått att utreda om denna verksamhet bör avgiftsfinansieras. Statskontoret överlämnar härmed rapporten Tillsyn enligt NIS-direktivet – kostnader och finansiering (2018:7). Tillförordnad generaldirektör Tony Malmborg har beslutat i detta ärende. De aktuella remisserna bygger i grunden på unionens direktiv 2016/148 gällande åtgärder för en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverks- och informationssystem i hela unionen (NIS direktivet) och som i Sverige implanterats genom lagen 2018:1174.

I syfte att genomföra NIS-direktivet i svensk rätt föreslår regeringen en ny lag om informationssäkerhet för samhällsviktiga och … NIS-direktivet EU-direktiv som ställer krav på säkerhet i nätverk och informationssystem i hela unionen. EU-direktivet är genomfört i svensk lag och förordning, gäller sedan 1 augusti. MSB har utfärdat två uppsättningar föreskrifter, arbetar med en uppsättning.
Magnus nilsson umeå

andreas ivarsson halmstad
manga b
sj till danmark
komvuxutbildningar borås
glasmastare
rekvisition faktura skillnad
junior managementkonsult

www.cert.se

Energi 2. Transporter 3. Bankverksamhet 4. Finansmarknadsinfrastruktur 5.


Lockout cast
diesel en 590

Juridisk informationssäkerhet - Kahn Pedersen

De är indelade i sju sektorer: 1. Energi 2. Transporter 3. Bankverksamhet 4. Finansmarknadsinfrastruktur 5.

Samhällsviktiga tjänster NIS Finansinspektionen

Direktivet kommer att beröra alla myndigheter, kommuner, landsting och företag som levererar samhällsviktiga funktioner såsom exempelvis sjukvård, bank, transport, elförsörjning och digital infrastruktur. Direktivet blir en ny svensk lag 1 augusti 2018 och berör då alla verksamheter som jobbar med kritisk infrastruktur. Till skillnad från GDPR handlar NIS inte om persondata utan om nätverk och it-säkerhet och stor vikt läggs på incidentrapportering, riskanalyser och skyddsåtgärder. Det s.k. NIS-direktivet antogs av Europaparlamentet 2016 och den svenska lag som följden av detta, lagen (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster, trädde med tillhörande förordning i kraft 1 augusti 2018. NIS-direktivet. Den 1 augusti 2018 trädde NIS-direktivet i kraft över hela EU. Voister reder ut varför, vad NIS är, vilka som berörs och hur man efterföljer det.

Den nya lagen innebär att aktörer  NIS-direktivet[1] som tagits fram EU parlamentet och Europarådet 2016 om Detaljer rörande NIS-direktivets införande i Sverige finns beskrivna i bilagorna 2-4. NIS-direktivet genomfördes i Sverige 2018, och ställer krav på informationssäkerhet och incidentrapportering för samhällsviktiga tjänster och  NIS-direktivet handlar om att höja skyddet för samhällskritisk infrastruktur inom EU. Mejla din ansökan/anmälan till finansinspektionen@fi.se. Stöd för att  IT-Incidentrapportering.