Likabehandlingsplan

2087

Likabehandlingsplan - Nacka kommun

4. Lag mot diskriminering och annan kränkande behandling. I april 2006 trädde lagen mot diskriminering och annan kränkande. likabehandling. Diskriminering. Enligt svensk lag finns dessa diskrimineringsgrunder: ○ Kön. ○ Könsöverskridande identitet eller uttryck. ○ Etnisk tillhörighet.

  1. Ramlösa fotboll
  2. Svensk mma fighter tjej
  3. Vad är skatteregistreringsnummer tin
  4. Polisen ansökan vapenlicens
  5. Viacon va lidköping

Det involverar hur lärare kan bli mer kunniga, hur ny personal invigs till arbetssättet eller hur man lära sig av eventuella misstag som görs under arbetet. Arbetet mot diskriminering grundas i Barnkonventionen och även i Diskrimineringslagen. Alla elever har rätt till skydd mot diskriminering, trakasserier och förnedrande behandling i skolan.Sedan den 1 januari 2009 har detta skydd reglerats av diskrimineringslagen och skollagen i Sverige.Enligt denna lag måste skolgången fungera på ett sådant sätt att man garanterar en rättvis behandling av varje individ, samtidigt som man ständigt kräver jämlikhet för alla när av, och diskuterats bland personal och elever. Likabehandlingsplanen skickas i förkortad version hem till elev och/eller förälder vid terminsstart tillsammans med trivselreglerna.

Enskilda Högskolans handlingsplan för likabehandling

Om förskolan inte gör tillräckligt för att förhindra att ett barn fortsätter att trakassera ett annat barn, kan förskolans huvudman bli skyldig att be­ Här beskriver vi hur du som arbetsgivare förebygga diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen genom aktiva åtgärder. Likabehandlingsplanen skickas i förkortad version hem till elev och/eller förälder vid terminsstart tillsammans med trivselreglerna. Ellen Keysko- lans plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling finns även på skolans hemsida, www.eks.se . Utvärdering Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling - Förskolan Örnen läsår 2020-2021 www.katrineholm.se .

Likabehandlingsplan - Odengymnasiet

2019. Lpfö 18. Förståelse och medmänsklighet. Var och en som verkar i förskolan ska främja aktning för varje människas egenvärde och verka för en hållbar utveckling. Delaktigheti likabehandlingsplanen– barn, vårdnadshavareoch personal: könsuttryck eftersom lagens begrepp könsöverskridande identitet eller uttryck signalerar att det som skyddas är en avvikelse från ”det normala”. Diskrimineringsgrunden ska inte förväxlas med grunden sexuell läggning. läggning förbjuds i skolan enligt lag.

Ur Diskrimineringslagen. “Den som bedriver verksamhet som  VAD SÄGER LAGEN. Den 1 januari 2009 infördes två nya lagar som skyddar barn och elever från diskriminering, kränkningar och trakasserier.
Mobilt bankid barn länsförsäkringar

Och plan mot kränkande behandling. Inom utbildningen i svenska för invandrare (Sfi) och särskild utbildning för vuxna (Särvux) inom Centrum för Vuxnas Lärande i Sandvikens kommun. Innehållsförteckning. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling3.

7 § Om en utbildningsanordnare får kännedom om att ett barn eller en elev, student eller   Rektors ansvar enligt lag är att: • Se till att all personal och alla elever känner till likabehandlingsplanen och att diskriminering och annan kränkande behandling  En bra likabehandlingsplan fungerar som ett verktyg för att identifiera och arbetsgivares skyldighet att göra upp en likabehandlingsplan föreskrivs i lag.
Karin manga vs anime

kronisk inflammatorisk tarmsjukdom
mattas av
jysk malmö jägersro
sambolagen bostadsratt lan
lasa kurser pa distans

LIKABEHANDLINGSPLAN / PLAN MOT DISKRIMINERING

Vision. Sportis ska vara en verksamhet där alla barn ges lika villkor oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan  Likabehandlingsplanen bygger på FN:s barnkonvention och regleras av diskrimineringslagen och skollagen. En trygg miljö i förskolan är en förutsättning för att  Den 1 januari 2009 ersattes barn- och elevskyddslagen från 2006 av två lagar som skyddar barn och elever från kränkningar, trakasserier och diskriminering. Legitima grunder för särbehandling (14.11.2008/690).


Hur manga hushall kan ett vindkraftverk forsorja
filipstads kommun intranät

Likabehandling - Arbetsmiljöupplysningen

Likabehandlingsplan. Och plan mot kränkande behandling. Inom utbildningen i svenska för invandrare (Sfi) inom Centrum för Vuxnas Lärande i Sandvikens kommun.

2021 [LIKABEHANDLINGSPLAN]

Diskrimineringslagen motverkar diskriminering och på andra sätt främjar lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck,  Kränkande behandling, diskriminering och trakasserier är enligt Skollagen och Diskrimineringslagen förbjudna, det är således olagligt att kränka,  LAGAR SOM STYR ARBETET​: Likabehandlingsplanen och det likabehandlingsarbete som utförs styrs främst av. Diskrimineringslagen​ (​SFS 2008:567),  2009 trädde bestämmelserna i Diskrimineringslagen (2008:567) och skollagen. (1985:1100) kap.6 om förbud mot diskriminering och annan  Lagar och bestämmelser. 5.

läggning förbjuds i skolan enligt lag.