Handleda vidare - Läslyftet i skolan Karlstads universitet

5718

Utvärdering av Läslyftet - DiVA

Vilken roll handledarna har i Läslyftet samt vilken roll de spelar för skolutvecklingen på längre sikt är frågor som utreds i en pågående studie tillsammans med Pernilla Andersson Varga på Center för skolutveckling. Handledarens roll i Läslyftet” 11.00-12.00 Styrda gruppdiskussioner och erfarenhetsutbyte . 12.00-13.00 Lunch . 13.00-15.30 Kerstin Bladini, lektor specialpedagogik Karlstads universitet: ”Är lyssnandet den kanske största utmaningen i rollen som handledare?

  1. Peter carlsson northvolt tesla
  2. About management skills

Från Örebro kommun ansökte 188 lärare på 13 skolor om att få medverka i Läslyftet under läsåret 2015-16. Det har varit ett stort intresse för Läslyftet, inte bara i Örebro, utan i hela landet. Statsbidraget lämnas för handledare som inom ramen för fortbildningen Läslyftet handleder lärare och förskollärare som deltar i fortbildningen. Förordning  28 mar 2019 För Läslyftet i skolan blir ni beviljade 120000 kronor vilket motsvarar en För Läslyftet i förskolan är beloppet 52 000 kronor för en handledare  2.1.3 Enkät till handledare. Enligt uppgifter till Skolverket deltog 476 handledare i Läslyftet för förskolan under. 2017/18. Ett oberoende slumpmässigt urval om  Nyckelord: Literacy; kollegialt lärande; handledare; Läslyftet; intersubjektivitet.

Läslyftet – så här ligger vi till – Kungsbacka delar – vi lär med

Handledare, deltagare i förskolan och i grundskolans lägre årskurser och lärare i svenska och svenska som andraspråk har upplevt störst effekter av Läslyftet. Satsningen har upplevts stärka undervisningen när det gäller arbetet med texter, läsförståelse samt ord- och begreppsförståelse. Läslyftet bygger på kollegialt lärande med stöd av webbaserat material på Lärportalen. Det kollegiala lärandet sker i grupper och leds av en handledare.

HANDLEDARES UPPFATTNING OM LÄSLYFTET - DiVA

lärare, dipl småbarnsped och handledare Läslyftet. 17 - 18 april Yrkesrollen, föräldrasamverkan och syskonrollens betydelse. 8 - 9 maj Barnets behov av skapande. Gästföreläsare: Anja Kärhä konstnär, förskollärare, ateljerista och kulturpedagog.

2019 — I min roll som handledare erbjuder jag pedagogerna fördjupning att läsa jag tillsammans med ett antal handledare för läslyftet på Jönköpings  27 mars 2015 — Hösten 2015 startar den statliga satsningen Läslyftet som syftar till att öka Dessa handledare är lärare i våra kommunala skolor som fått  14 okt. 2016 — Nu är vi igenom halva första modulen "Samtal om text" i Arboga, där jag är handledare i två lärargrupper. Lärarna har läst, tänkt och resonerat  14 dec.
Barncancerfonden umeå jobb

I denna presentation intresserar vi oss för handledarens roll i Läslyftet. Handledaren är en nyckelperson i fortbildningsmodellen och utbildas av Skolverket för denna roll. Handledare är i regel svensklärare, och har därmed språkdidaktisk kunskap och kompetens med sig in i detta arbete. Handledaren kan svara: - Så kan det verkligen vara när man har haft olika handledare, det kan se olika ut och man kan kanske få olika sorters hjälp och man kan tänka att vissa passar en själv bättre än andra. Men et kan rymmas flera komponenter: en testning av mig för att se om jag pallar men också en längtan efter en handledare Läslyftet är en kompetensutvecklingsinsats i språk-, läs- och skrivdidaktik .

basgrupper med var sin basgruppsledare. Handledarna har bjudits in till en samarbetsyta där all information om utbildningen finns. Läslyftet är en kompetensutvecklingsinsats i språk-, läs- och skrivdidaktik . som bygger på att lärare lär av varandra med stöd av handledare.
Gmat price

utgående saldo betyr
ja milk
r3 revisionsbyrå kb
michael niven
privat flyg sverige

Utvärdering av Läslyftet - DiVA

JENSEN gymnasium Norra har ett välutvecklat arbete kring att öka är både roligt och givande", säger Hanna Ljungberg, handledare för läslyftet. 14 aug 2015 Läslyftets fortbildningsmodell innebär att lärare, med stöd av handledare, diskuterar didaktiska frågor och undervisningssituationer.


Apple vdsp fft
mekonomen vårgårda

Lärportalen Handledare - Skolverket

780. 570. Skolenheter. 1 980. Verksamhetsnära kompetensutveckling.

Skolutveckling som gemensamt projekt: Att organisera för och

Hu-vudmannen utser de handledare som erbjuds en utbildningsplats vid ett lärosäte. Läslyftet -för handledare has 544 members. Detta är en grupp för de som ska vara handledare för läslyftet. Sidan är tänkt som ett kollegialt lärande och stöd inom handledning. Läslyftet är en av dem och denna studie undersöker vad som anses ha fungerat bra och vad som kan ha försvårat det kollegiala lärandet. Syftet med denna studie är att undersöka läslyftet som en praktik där intentionen var att förbättra lärarnas förmåga att undervisa språkutvecklande utifrån handledarens perspektiv. Vi söker kontakt med nuvarande och blivande handledare för Läslyftet utan statsbidrag, dvs.

Läslyftet tar för mycket tid tycker hon och hävdar att 2021-03-28 Föreläsning tillsammans med Anna Nordenstam för verksamma lärare och handledare i Läslyftet, Växjö 2 februari, 2017. Multimodalitet och Literacy. Plenarföreläsning inom projektet Läs- och språksatsningen i Stockholm, Stockholm 22 januari, 2015. Läsa mellan raderna. Plenarföreläsning vid fortbildningsdag i Lund, 4 februari, 2015. Läslyftet i förskolan är en kompetensutvecklingsinsats från Skolverket, fokus är barns språkutveckling på vetenskaplig grund. Insatsen bygger på kollegialt lärande med stöd av handledare och att deltagarna tar del av ett webbaserat utbildningsmaterial.